این مجموعه عکس استوک هم مناسب با فصل پیش رو تهیه شده.
زرد است که لبریز حقایق شده است
تلخ است که با درد موافق شده است
پاییز بهاری است که عاشق شده است.
پاييزتون مبارك
رمز فایل فشرده : stockmark.ir