فرم ثبت سفارش

نکات قابل توجه قبل از ثبت سفارش

1نکته اول
برای درج کد پیگیری واریز هزینه فیلد مربوطه رو پر کنید. کارت به کارت و یا پرداخت آنلاین.
2نکته دوم
از درستی ایمیل وارد شده اطمینان حاصل کنید و چون لینک دانلود به ادرسی که وارد میکنید ارسال خواهد شد.
3نکته سوم
ID تصاویر رو تنها به صورت هر ID در یک سطر جداگانه وارد کنید و از وارد کردن به شکل های زیر خودداری کنید :54188599 - 67486534 - 38907588

شماره حساب ها