عکس استوک روبان قرمز بریده شده
روبان قرمز بریده شده

نماد افتتاح و افتتاحیه